k.c. – Kodeks cywilny

k.h. – Kodeks handlowy

k.k. – Kodeks karny

k.k.s. – Kodeks karny skarbowy

k.k.w. – Kodeks karny wykonawczy

k.m. – Kodeks morski

k.p. – Kodeks pracy

k.p.a. – Kodeks postępowania administracyjnego

k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego

k.p.k. – Kodeks postępowania karnego

k.r.o. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

k.p.w. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

k.r.o. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy

k.s.h. – Kodeks spółek handlowych

k.w. – Kodeks wykroczeń