AtomG – Gesetz vom 29.11.2000 – Atomrecht
(Ustawa z dnia 29.11.2000 r. – Prawo atomowe)

BRG – Gesetz vom 29.8.1997 – Bankrecht
(Ustawa z dnia 29.8.1997 r. – Prawo bankowe)

HGG – Gesetz vom 15.9.2000 Handelsgesellschaftengesetzbuch
(Ustawa z dnia 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych)

HGGB – Gesetz vom 15.9.2000 Handelsgesellschaftengesetzbuch
(Ustawa z dnia 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych) (lepszy skrót)

IPRG – Gesetz vom 4.2.2011 – Internationales Privatrecht
(Ustawa z dnia 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe)

IPRG (1965) – Gesetz vom 12.11.1965 – Internationales Privatrecht
(Ustawa z dnia 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe)

ISR – Gesetz vom 28.2.2003  – Insolvenz- und Sanierungsrecht
(Ustawa z dnia28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze)

KreditgenossenschaftsG  – Gesetz vom 14.12.1995  über genossenschaftliche Spar- und Kreditkassen
(Ustawa z dnia 14.12.1995 o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych)

RPG – Gesetz vom 6.12.1996 über das Registerpfandrecht und über das Pfandregister
(Ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów)

SeeGB – Gesetz vom 18.9.2001 – Seegesetzbuch
(Ustawa z dnia 18.9.2001 r. – Kodeks morski)

SGB – Gesetz vom 6.6.1997 – Strafgesetzbuch
(Ustawa z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny)

SVGB – Gesetz vom 6.6.1997 – Strafverfahrensgesetzbuch
(Ustawa z dnia 6.6.1997 r. –Kodeks postępowania karnego)

UmwSchG – Gesetz vom 27.4.2001  – Umweltschutzrecht
(Ustawa z dnia 27.4.2001 r.  – Prawo ochrony środowiska)

WaldG –  Gesetz vom 28.9.1991 über Wälder
(Ustawa z dnia 28.9.1991 r. o lasach)

WasserG – Gesetz vom 18.7.2001 – Wasserrecht
(Ustawa z dnia 18.7.2001 r. – Prawo wodne)

ZGB  Gesetz vom 23.4.1964 – Zivilgesetzbuch
(Ustawa z dnia 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny)

ZVGB – Gesetz vom 17.11.1964 – Zivilverfahrensgesetzbuch
(Ustawa z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego)

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.