Cz.PKiNP – „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”

Dor.Pod. – „Doradztwo Podatkowe”

Fin.Kom. – „Finanse Komunalne”

Gd.St.Praw. – „Gdańskie Studia Prawnicze”

KPP – „Kwartalnik Prawa Prywatnego”

M.P.Pr.-wkł. – „Monitor Prawa Pracy” – wkładka

Mon.Pod. – „Monitor Podatkowy”

MoP – „Monitor Prawniczy”

NP – „Nowe Prawo”

PiM – „Prawo i Medycyna”

PiP – „Paostwo i Prawo”

PiZS – „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”

POP – „Przegląd Orzecznictwa Podatkowego”

Por.KS – „Poradnik Komornika Sądowego”

PPE – „Przegląd Prawa Egzekucyjnego”

PPH – „Przegląd Prawa Handlowego”

PPiPS – „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”

PPK – „Przegląd Prawa Karnego”

Pr.Bank. – „Prawo Bankowe”

Pr.Gosp. – „Prawo Gospodarcze”

Pr.P.Wart. – „Prawo Papierów Wartościowych”

Pr.Pracy – „Prawo Pracy”

Pr.Spółek – „Prawo Spółek”

Prob.Egz. – „Problemy Egzekucji”

PES – „Problemy Egzekucji Sądowej”

Prok.iPr. – „Prokuratura i Prawo”

Prz.Pen. – „Przegląd Penitencjarny”

Prz.Pod. – „Przegląd Podatkowy”

Prz.Pol. – „Przegląd Policyjny”

PS – „Przegląd Sądowy”

Prz.Sejm. – „Przegląd Sejmowy”

PUG – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”

RPEiS – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”

ST – „Samorząd Terytorialny”

Sł.Prac. – „Służba Pracownicza”

SPE – „Studia Prawno-Ekonomiczne”

SPPiPS – „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”

St.Praw. – „Studia Prawnicze”

TPP – „Transformacje Prawa Prywatnego”

WPP – „Wojskowy Przegląd Prawniczy”