Poniżej lista wybranych polskich skrótów z zakresu prawa.

del. – delegowany

Dz. U. – Dziennik Ustaw

Dz. Urz. – Dziennik Urzędowy

Dz. Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dz. Urz. WE – Dziennik Urzędowy Wspólnoty Europejskiej

M.P. – Monitor Polski

M.P. B – Monitor Polski B

MS – Ministerstwo Sprawiedliwości

NIK – Najwyższa Izba Kontroli

NSA – Naczelny Sąd Administracyjny

SA – Sąd Apelacyjny

SN – Sąd Najwyższy

SO – Sąd Okręgowy

SR – Sąd Rejonowy

SSO – Sędzia Sądu Okręgowego

SSN – Sędzia Sądu Najwyższego

SSR – Sędzia Sądu Rejonowego

TK – Trybunał Konstytucyjny

WSA – Wojewódzki Sąd Administracyjny